vervreemden (herinnering 10 april 2020)

Als dit herhaaldelijk gebeurt, je eigen aanvoelen dat niet gehoord noch gerespecteerd wordt en platgewalst door therapeutische adviezen...dan krijg je continu de respons niet gehoord te worden, alsof je eigen intuïtief weten er niet toe doet, alsof het niet belangrijk is wat je voelt want het klopt sowieso niet, je wordt niet gehoord, niet gerespecteerd, de ander geeft je de ruimte niet om jezelf te zijn en je verdwijnt op de achtergrond. Je krijgt telkens weer de respons dat het niet klopt wat je voelt, dat het beter is iets anders te doen wat therapeut wel weet wat goed is hoor. 

Lees meer »