de preek van de pastoor (herinnering 6 april 2019)

Gepubliceerd op 6 april 2024 om 10:08

En toen kwam ik van de Stock Vermeersch en de klokken van het kerkje, ik weet zelfs de naam niet, luidden zo luid dat ik, ongepland, autootje aan de kant zwierde en even later preekte de pastoor: Ga de wereld in, begin iets nieuws!

Ik zat onder 1 of andere heiligen die met vermanende vinger in de lucht keek met een blik van: pasjenop! Ik was er net niet bang van.

Ga de wereld in, leef, doe iets, begin iets nieuws.

 

6 april 2024:

De preken van de pastoor betekenen heel mijn leven al meer voor mij dan de preken van de therapeuten uit de boekskes.

Bezieling, daar draait het om. Dat kan geen enkele boekengeleerde je bijbrengen.